Sider

lørdag 26. oktober 2013

Pengeregn over Ap, sp og SV-politikere

Ap og SV-politikere får millioner i etterlønn og pensjoner. De nå avgåtte Ap-politikerne, inkludert deres medhjelpere i SV og Senterpartiet, sitter på gylne fallskjermer etter å ha fullført sin tilmålte tid i maktens korridorer.
Etter åtte rødgrønne år ber nå noen av dem som har vært Norges mektigste menn og kvinner om flere måneders etterlønn mens de ser seg om etter nye jobber.

Statsrådene kan få inntil 298.768 kroner i brutto etterlønn pr. måned. Dagsavisen har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som bekrefter at seks statsråder har søkt om utvidet etterlønn. Disse er:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 54 år (Ap), tidligere statsråd ved Statsministerens kontor

Espen Barth Eide 49 år (Ap), tidligere utenriksminister

Grete Faremo 58 år (Ap), tidligere justisminister

Anne Grete Strøm-Erichsen 64 år (Ap), tidligere forsvarsminister

Inga Marte Thorkildsen 37 år (SV), tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Kristin Halvorsen 53 år (SV), tidligere kunnskapsminister
I tillegg bekrefter tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), overfor Dagsavisen at han vil søke om utvidet etterlønn, han får også 100.000 kr - i tillegg
I tillegg til statsrådene som har søkt om utvidet etterlønn får alle som ikke skal tilbake til Stortinget automatisk én måneds fratredelsesytelse – uavhengig av annen inntekt.
Det betyr at tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) får 99.589 kroner i etterlønn. det bekrefter han via sin politiske rådgiver Randi Ness. I tillegg kommer etterlønn for statssekretærer og politiske rådgivere.
Gullkantet alderspensjon for stortingspolitikere

21 stortingspolitikere og statsråder forlater politikken med gullkantet alderspensjon. Kristin Halvorsen har rett til å ta ut pensjon allerede nå, 53 år gammel. Her følger en liste over 11 andre politikere som også har krav på pensjonen.

Magnhild Meltveit Kleppa 64 år(Sp)                           Tore Nordtun 64 år(Ap)                          
Sonja Irene Sjølie 64 år (H)                                               Anne-Grete Strøm-Erichsen 64 år (Ap)      
Sigvald Oppebøen Hansen 63 år (Ap)                          Per-Kristian Foss 63 år (H)
Sigbjørn Johnsen 63 år (Ap)                                             Bendiks H. Arnesen 62 år (Ap)            
 Torstein Rudihagen 61 år (Ap)                                        Gunn Olsen 61 år (Ap)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 54 år (Ap)

Alderspensjon etter den gamle ordningen utgjør i dag 552.290 kroner per år for stortingsrepresentanter. I tillegg kommer pensjon knyttet til eventuelle ekstraverv i stortingsperioden. Representanter som har barn under 18 år får et tillegg på 10 prosent av total alderspensjon pr. barn.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har i en alder av 53 år allerede krav på alderspensjon når hun i høst gir fra seg nøkkelen til statsrådkontoret.
Hun vil da kunne motta en årlig alderspensjon på 583.076 kroner. Hun kan motta pensjonen selv om hun tar seg annet inntektsgivende arbeid, så lenge dette ikke overstiger samme beløp.

Inga-Marte Thorkildsen mistet jobben – men fikk gullpensjonen
For Inga Marte Thorkildsen (37) ble valgresultatet dobbelt leit. Ikke bare mister hun posisjonen som barne-, inkluderings- og likestillingsminister, hun mistet også stortingsplassen sin på vestfoldbenken.

Trøsten hennes er at hun i siste liten klarte å nå full opptjeningstid i den gullkantede gamle stortingspensjonsordningen. Etter mye bråk om ordningen, og ikke minst etter flere rettssaker om misbruk av ordningen, ble stortingspensjonen omgjort med virkning fra 01.12 2012.

Thorkildsen, som kom inn på Stortinget som 25-åring i 2001, har nettopp nådd full opptjeningstid på 12 år i den gamle og mer lukrative ordningen. Det betyr at hun kan se frem til alderdommen uten nevneverdige bekymringer. Full stortingspensjon etter gammel ordning utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – som er gjeldende lønn for stortingsrepresentanter – i skrivende stund 836.579 kroner.
En spesiell regel i den gamle pensjonsordningen, den såkalte 75-års regelen, gjorde at representanter med lang tid på Stortinget kunne pensjonere seg tidlig. Når summen av alder og tjenestetid utgjorde 75, startet utbetaling av pensjon. Denne ordningen ble fjernet fra og med 1. januar 2012, men representantene beholder tidligere rettigheter. Thorkildsen har 12 års opptjeningstid og er 37 år. Summen på 49 gjør at pensjonsutbetalingen etter 75-års regelen vil starte når hun fyller 63 år. Det betyr at Thorkildsen kan se frem til en årlig pensjon på 552.142 kroner, eller 46.012 kroner månedlig fra 65 års alder og livet ut.

Statens pensjonskasse (SPK) avslo tirsdag Nettavisen NA24s innsynsbegjæring i Thorkildsens pensjonsregnskap. Thorkildsen selv har ikke svart på våre henvendelser.
I tillegg til stortingspensjonen kan Thorkildsen se frem til pensjon opparbeidet i det private før hun ble representant og eventuell pensjon hun opparbeider videre i karrieren.

Gro Harlem Brundtland, Torbjørn Jagland og Jonas Gahr Støre – er også nullskatteyterne

- Nullskatteytere skal vi ha vekk, sa Gro, så ble hun sandelig vekk selv, vistnok til frankrike der sånne som hun blir nullskatte nytere. Hoppsan

Gro Harlem Brundtland, som i flere år har bodd i Frankrike hadde ikke innrapportert sine inntekter, blant annet fra brusgiganten Pepsi, til norske myndigheter for pensjonsberegning.

Så ble det kjent at hun ikke har skattet av sin romslige politikerpensjon på nær 700.000 kroner (som ikke avkortes mot andre inntekter) verken i Norge eller i Frankrike, på grunn av en skatteavtale mellom Norge og Frankrike. Når det gjelder andre inntekter, har hun heller ikke skattet til Norge. På spørsmål om hun hva har betalt i skatt til Frankrike, svarer hun slik til VG:

- Det har jeg ikke lyst til å svare på. Det er kompliserte regler og beløpene har variert fra år til år.

I utgangspunktet kan det virke merkelig at Harlem Brundtland ikke har skattet til Norge av sine arbeidsinntekter, for det er ikke lett å bli godkjent som skattemessig utflyttet, i alle fall ikke når man eier bolig i Norge, som hun gjør. Sannsynligvis er Harlem Brundtlands skattemessige flytting blitt godkjent fordi hun kom til Frankrike fra et tredjeland, Sveits, etter sin periode som generalsekretær i Verdens helseorganisasjon WTO.
Det er ikke stort, det skattehullet Harlem Brundtland har klart å åle seg gjennom, men det er formodentlig lovlig.
Så bli hun hofteoperert i Norge, ulovlig.
Men om Harlem Brundtland ikke har ønsket å betale skatt i Norge, foretrekker hun tydeligvis det norske helsevesenet, som har bekostet hofteoperasjoner hun trolig ikke var berettiget til som utflyttet.

Ullevål-legen visste at han brøt reglene, men syntes Harlem Brundtland hadde «fortjent» det. Vi får håpe han ikke lot seg påvirke av at Ap-kollega Tove Strand er sjef på sykehuset eller at søster Hanne Harlem er øverste ansvarlig som styreleder i Helse Sør-Øst.
Nå gjør Harlem Brundtland det klart at hun vil flytte hjem, skattemessig sett, og betale hofteoperasjonene.
Omdømmemessig er skaden uansett skjedd, ikke minst fordi Harlem Brundtlands status som nullskatteyter åpenbart har vært et bevisst og overveid valg.

Hun har gjort det klart at hun holdt oversikt over hvor mye tid hun tilbrakte med familien i Norge for å unngå å utløse beskatning, akkurat som John Fredriksen og andre skatteflyktninger har gjort opp gjennom årene, noe de er blitt raust kritisert for av Harlem Brundtlands politiske meningsfeller.

- Nullskatteytere skal vi ha vekk!
Den slags er ekstra pikant når det gjøres av den mektigste partitoppen i det partiet som mer enn noen andre har utformet det norske skattesystemet de siste tiårene. I sin glansperiode sa Harlem Brundtland det slik: – Nullskatteytere skal vi ha vekk!

Torbjørn Jagland – millionvilla og millioninntekt – ingen skatt
Thorbjørn Jagland ble nullskattyter og betaler hverken skatt til Norge eller Frankrike, etter at han ble generalsekretær i Europarådet.
Thorbjørn Jagland har lønn og andre ytelser til en verdi av nær 2,2 millioner kroner i sin nye jobb i Europarådet. Jagland betaler ikke skatt av inntekten han får fra Europarådet – hverken til Frankrike som han nå bor i, eller til Norge.


Skattefritaket er et av privilegiene til ansatte i Europarådet, fastsatt så tidlig som i 1949.
Jagland ønsker ikke selv å kommentere VGs opplysninger, ut over en kort uttalelse gjennom sin rådgiver, Flemming Gade Kjerschow.
Per Olaf Lundteigen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, reagerer på at Jagland slipper skatt på sin nye millioninntekt.

Lundteigen viser til at norske pensjonister som bosetter seg i utlandet, likevel må betale skatt til Norge.

- Når pensjonistene må betale, så bør dette også gjelde folk i slike stillinger i utlandet, sier han.

- Dette er et eksempel på hvordan de som har privilegier og deres representanter ivaretar hverandres interesser, sier Lundteigen.

Heller ikke Jonas Gahr Støre betalte skatt fra sin inntekt i Verdens helseorganisasjon (WHO) da han fra 1998 til 2000 var stabssjef ved Gro Harlem Brundtlands kontor i WHO.
Jagland har en lønn på 2,2 millioner kroner som generalsekretær i Europarådet og bor i tillegg gratis i et herskapshus i Strasbourg.
Finansdepartementet har varslet at de ønsker å gå gjennom de ulike ordningene som gjelder for nordmenn som jobber i slike organisasjoner. Men Støre mener dette ikke er noe Norge kan forandre på alene.

- Jeg er enig i prinsippet om at vi skal tette skattehull. Men dette handler om immunitet og at ikke de som arbeider i internasjonale organisasjoner, skal skatte til noen bestemt stat. Det skal ikke være slik at et medlemsland skal kunne kreve inn skatt fra dem, sier Støre.       Fyret.nu

1 kommentar: